Pobierz - CELLFAST

Pobierz

Narzędzia i akcesoria ogrodowe

Cellfast - Katalog 2021
Katalog węży ogrodowych, narzędzi i akcesoriów ogrodowych, systemu wodnego oraz węży technicznych.

Systemy rynnowe BRYZA

Formularz zamówieniowy
Formularz umożliwiający złożenie zamówienia faxem.

Krajowe deklaracje zgodności

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 10/D/R/2018 system rynnowy z PVC „BRYZA”

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 12/d/r/2018 podsufitka z pvc „BRYZA”

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 11/d/r/2018 system rynnowy z pvc „OCEAN”

Etyka

Powszechna deklaracja praw człowieka

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna
Plik zawiera logo w formacie pdf

Certyfikaty

Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1307:2008 dla węży ogrodowych i technicznych z PVC
Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1307:2008 dla węży ogrodowych i technicznych z PVC

Świadectwo Jakości Zdrowotnej dla węży ogólnego stosowania

Certyfikat bezpieczeństwa dla węży do paliw i olejów
Certyfikat bezpieczeństwa dla węży do paliw i olejów

Certyfikat bezpieczeństwa dla węży zbrojonych do paliw i olejów
Certyfikat uprawniający do znakowania wyrobu znakiem bezpieczeństwa dla węży z PVC ze wzmocnieniem tekstylnym o paliwowych w zakresie średnic 4 - 32 mm.

Certyfikat bezpieczeństwa dla węży do środków ochrony roślin
Certyfikat uprawniający do znakowania wyrobu znakiem bezpieczeństwa dla węży z PVC ze wzmocnieniem tekstylnym w zakresie średnic 4 - 32 mm do środków ochrony roślin stosowanych jako części maszyn i urządzeń do ochrony i pielęgnacji roślin.

Certyfikat bezpieczeństwa dla węży do gazów: tlen, acetylen, propan-butan
Certyfikat uprawniający do znakowania wyrobu znakiem bezpieczeństwa dla węży PVC ze wzmocnieniem tekstylnym do tlenu, acetylenu i gazu propan-butan w zakresie średnic 4 - 10 mm

Certyfikat bezpieczeństwa dla węży propan-butan

Certyfikat bezpieczeństwa dla węży z polichlorku winylu

ISO 9001:2015
Certyfikat obejmuje następujący zakres: Projektowanie, produkcja i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych i metalu (węże ogrodowe i techniczne, obrzeża ogrodowe, ostrza tnące, narzędzia ogrodowe, urządzenia zraszające, systemy rynnowe, podsufitki).

Zetom - Produkt sprawdzony

PZH - Świadectwo jakości zdrowotnej
certyfikat dla węża dwuwarstwowego, wzmocnionego włóknem poliestrowym

Wąż PURE - deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Deklaracja Reach
Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację, ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu a także stosowania niektórych chemikaliów. Obowiązuje od 01 VI 2007 Zgodnie z art. 33 „Przekazywanie informacji na temat występowania substancji chemicznych w wyrobach” Rozporządzenia REACH, CELL-FAST udziela informacji na temat substancji chemicznych określonych w załączniku XIV (lista kandydacka) rozporządzenia REACH występujących w wyrobach w stężeniu powyżej 0,1 % wagowego.

REACH DECLARATION - obrzeże ogrodowe UNIBORD

REACH DECLARATION - obrzeże ogrodowe

Deklaracja REACH - Wąż ogrodowy PLUS

Deklaracja REACH - wąż ogrodowy HOBBY

Certyfikat CE - reduktor do gazu oraz reduktor do gazu z manometrem