Czy długość węża wpływa na ilość transportowanej wody? - CELLFAST

Czy długość węża wpływa na ilość transportowanej wody?

  • Czy długość węża wpływa na ilość transportowanej wody?

Nawadnianie ogrodu to jedna z niezbędnych czynności, które należy wykonywać regularnie, aby utrzymać go w doskonałym stanie. Dostarczanie wody poszczególnym roślinom będzie przebiegało sprawnie i wygodnie, gdy zaopatrzymy się w odpowiedni wąż ogrodowy oraz przydatne akcesoria. Podstawowym kryterium doboru węży jest wielkość zraszanego areału, im większy ogród, tym więcej potrzebujemy dostarczyć wody. Czy zastanawiałeś się w jaki sposób długość węża i jego średnica oraz zastosowane akcesoria wpływają na końcową wydajność wypływu wody?

image1.JPG

Aby przedłużyć swój wąż ogrodowy możesz skorzystać z szybkozłączek i dwójnika IDEALLINE TM firmy Cellfast. Przeprowadziliśmy badania, których wyniki pokazały, że ich użycie nie powoduje większego spadku wydajności przepływu wody. Testom zostały poddane węże o trzech średnicach ½”, ¾” i 1” przy ciśnieniu wyjściowym 2, 4, 6 bar. Wydajność przepływu wody po połączeniu dwóch krótszych odcinków węży o długościach 25m i 25m przy użyciu szybkozłączek czy dwójnika IDEALLINE TM jest praktycznie taka sama jak w przypadku wykorzystania jednego odcinka węża o długości 50 m. Przeprowadzone badania dowiodły, że zastosowanie szybkozlączek nie wpłynęło w sposób istotny na zdolność przesyłową naszych węży. Ewentualne ograniczenie przepływu mogące wystąpić w praktyce spowodowane jest głównie nadmiernym wydłużeniem węży (zbyt duża liczba odcinków) lub/i zastosowaniem zbyt małej średnicy, co głównie powoduje wzrost liniowych strat ciśnienia. Poniżej prezentujemy efekty badań.

wykres-cisnienia.jpg

Dlaczego przepływ wody jest tak ważny? Przede wszystkim pozwala zaoszczędzić czas jak również warunkuje prawidłową pracę zraszaczy statycznych i niezbędnych akcesoriów. W przypadku zasilania kilku zraszaczy z jednego źródła niezmiernie istotne jest, aby przepływ wody utrzymywał się na stałym poziomie. Z łatwością możemy policzyć ile zraszaczy jesteśmy w stanie zasilić przy użyciu danego węża. Łącząc zraszacze szeregowo należy uwzględnić ilość wody jaką jest w stanie przetransportować Twój wąż ogrodowy. Zależne to jest od jego średnicy, długości i ciśnienia zasilającego. Dlatego też na opakowaniach oprócz danych dotyczących wielkości powierzchni zraszania firma Cellfast podaje dokładne informacje tj. zużycie wody przez zraszacz w litrach na minutę. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu.

image3.JPG