Łącznik trójnik IDEAL

Opis

  • do rozłącznego połączenia (rozgałęzienia) trzech końców węży z zamontowanymi szybkozłączami

Lista produktów