Łącznik trójnik ERGO

Opis

  • do rozłącznego połączenia (rozgałęzienia) trzech końców węży z zamontowanymi szybkozłączami 1/2" lub 3/4"

Lista produktów